İlişki Ve Çift Danışmanlığı

İlişki Ve Çift Danışmanlığı


İlişki Ve Çift Danışmanlığı
23-05-2021

Çift danışmanlığı, çiftlerin daha sağlıklı ilişkiler kurması, çatışmaların çözülmesi ve aralarında problem olarak nitelendirilen konuların çözüme ulaşması amacıyla verilen bir danışmadır.

Bir diğer ifadeyle, çift danışmanlığı, çiftlerin, ilişkilerini daha doyum verici duruma getirmek, ilişkide ortaya çıkan çatışma, iletişim sorunları, cinsel, duygusal olarak meydana gelen uyumsuzluk ve sorunları çözmek amacıyla yapılan bir danışmanlıktır. Bu danışmada amaç, çiftler arasında yaşanan bu sıkıntılı süreçlerin ele alınarak çatışmaların çözülebilmesi ve sağlıklı ilişkinin sağlanmasıdır.

Hangi Konularda Çift Danışmanlığına Başvurulabilir?

 • İş ve Ekonomik Konular
 • Kişisel sorunların ilişkiye yansıması
 • İletişim problemleri, Tartışma ve çatışmalar
 • Anne-baba olma
 • Zaman ayırma
 • Kayıp, yas
 • Geniş, kalabalık aile ile birlikte yaşamadan kaynaklanan sorunlar
 • Cinsel Problemler    
 • Kıskançlık ve güvensizlik
 • Öfke , şiddet
 • Aldatma ve aldatılma sorunları
 • Ayrılma isteği- Boşanma süreci

İş Ve Ekonomik Konular

Çiftlerin meslekleri, yaptıkları işler ya da ekonomi konusundaki yaşadıkları problemleri kapsamaktadır. Eşlerden birinin yaptığı işi, diğerinin yapmasını istememesi ve bu durumdan hoşnut olmaması, çiftler arasında paranın nasıl kazanılacağı ve nasıl harcanacağı ile ilgili netlikler olmaması gibi konular bu kapsama girmektedir.

Kişisel Sorunlarının İlişkiye Yansıması

Bireylerden birinin kişisel yaşamında, ailesinde, akademik yaşamında, iş yaşamında vs. karşılaştığı sorun ve zorluklar sonrasında yaşadığı olumsuz duyguları ilişkisine yansıtması durumudur. Böylelikle kişisel sorunlardan dolayı ilişkinin sağlıklı yapısı etkilenebilir. Bu durumda ruh sağlığı alanında eğitim almış bir uzmandan randevu alınarak psikolojik destek sağlanabilir.

İletişim Problemleri, Tartışma Ve Çatışmalar

İlişki içinde sağlıklı iletişim gerçekleşmemesi durumunda; önemli sayılan ve konuşulması gereken konuları geçiştirerek yüzeysel bir şekilde konuşma, karşı tarafı dinlemeden düşüncelerine gerçekçi olmayan yorumlarda bulunma, geçmişteki kötü anıları gereksiz anlarda sürekli anmak, karşı tarafı suçlayıp, eleştirerek, olumsuz değerlendirmelerde bulunarak bireyler üzerinde baskı kurma, farklılıklara saygı duymama, yapılan küçük hataları abartıp karşı tarafın fikirlerine değer vermeyip alay ederek onu küçük düşürmeye çalışma gibi problemler iletişim problemleri kapsamına girmektedir. Danışmada amaç, bu iletişim problemlerini çözerek iki taraf için de en sağlıklı iletişimin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Anne Baba Olma

Yeni anne-baba olmuş çiftler çocuğun bakımının nasıl yapılacağı, bakımı kimin üstleneceği, çocuk doğduktan sonra ev içindeki değişen çeşitli durumlar, çocuğun disiplininin sağlanması konusundaki problemler bu kapsama girmektedir. Bunların yanı sıra özellikle çocuğun bakımının eşlerden biri üzerine yoğunlaştırılması da sık olarak görülen problemlerden biridir. Ayrıca çocuğun gelecekteki eğitim, evlilik, askerlik gibi durumları ebeveynlere kaygı ve stres yaşatması durumunda da bu konuyla ilgili olarak danışma tercih edilebilir. 

Zaman Ayırma

İlişkide bireylerden biri, bir diğerinin kendisine az vakit ayırdığını, kendisi ile ilgilenmediğini belirtebilir. Bunu partneri ile paylaştığında ise bu durum çözüme kavuşturulmadığında çeşitli çatışmalar ortaya çıkmaktadır. Bu çatışmaların çözümü için de çift danışmanlığına başvurulabilir.

Kayıp - Yas

İlişkide bireylerden birinin yakının ölümü veya çevreden bir tanıdıklarının ölümü ile bireylerin bu kayıptan etkilenmesiyle bu durumun ilişkilerini olumsuz etkilemeye başlaması bir sorun teşkil etmektedir. Bir yakın dostunu kaybeden birey, partneriyle cinsel yakınlık göstermekten kaçınır hale gelmesi buna örnek olarak verilebilir. Bu gibi durumlarda kayıp-yas sürecinin bireysel olarak çalışılması ve bu durumun ilişkideki olumsuz etkilerinin çözümü için psikolojik danışma hizmetinden yararlanılabilir.

Geniş, Kalabalık Aile İle Birlikte Yaşamadan Kaynaklanan Sorunlar

Çiftlerin kalabalık aileleriyle birlikte yaşarken ortaya çıkan bazı problemler olmaktadır. Özellikle aile içerisindeki yaşça büyük yakınlar, çiftlerin ilişkilerindeki kişisel bazı konulara dahil olabilmektedirler. Bu durum da çiftler arasında yaşanan çatışmalara sebep olabilmektedir.

Cinsel Problemeler

Çiftler arasında sık yaşanan cinsel problemlerden bazıları şunlardır: Çiftlerden birinin cinsel isteksizliği, kadınlarda vajinismus, erkeklerde erken boşalma, bireylerden birinin istek ve arzularının diğeri tarafından istenmemesi gibi problemler çiftler arasında sıkça yaşanan problemlerdendir. Bu gibi problemlerden dolayı çift danışmanlığı tercih edilebilir.

Kıskançlık Ve Güvensizlik

Bireyin herhangi bir şeyi kaybetmeye dair korku ve kaygısı varsa bu durum kıskançlığa neden olabilir. Bu durumla ilişkili olarak eşini kaybetme korkusu olan bir kişinin yine eşine olan kıskançlığı da o oranda artabilir. Kıskançlık, ikili ilişkilerde çeşitli sorunlardan kaynaklanabileceği gibi kıskanan kişinin kendine olan güvensizlik veya kaygılarının bir yansıması olarak da ortaya çıkabilir. Çiftler arasında yaşanan bu kıskançlık ile birlikte bazen kişi karşı tarafı kısıtlayıcı bir tutum sergileyebilir. Karşı tarafın giydiği kıyafetlere, gittiği yerlere, görüştüğü kişilere karşı vs. kısıtlayıcı ve kural koyucu tutumlar söz konusu olabilir. Tüm bu durumlar ilişkinin sağlıklı yapısını bozmaktadır. Bu durumda bir uzmanla görüşülerek çift danışmanlığından yararlanılabilir. Kıskançlığın yanı sıra çiftlerin birbirlerine karşı güven sağlayamamaları da ilişkinin sağlıklı yapısını doğrudan etkilemektedir.

Öfke Şiddet

Çiftlerden birinin öfke kontrol problemi yaşaması veya partnerine duygusal-fiziksel şiddet göstermesi durumu da çok önemli ve bir an evvel üzerinde çalışılması gerekilen bir durumdur. Bu durumda olan çiftlerin bir an evvel bir uzmandan psikolojik destek alması gerekmektedir.

Aldatma Ve Aldatılma Sorunları

İlişkisi olan bir bireyin partneri dışındaki biriyle fiziksel ve duygusal olarak yaptığı tüm özel paylaşımlar aldatma olarak ele alınabilir. Aldatılan bireyde kendisine karşı yetersizlik duygusu, partnerine ya da diğer tüm partner olabilecek herkese karşı bir güvensizlik duygusu oluşabilir. Aldatan birey için ise bu davranışa neden yöneldiği, neler yapılabileceği hakkında bir psikolojik danışma hizmeti verilebilir.

Ayrılma İsteği - Boşanma Süreci

Bazı durumlarda eşler bitirilmesi gereken sürdürülemez bir birliktelik içinde olabilirler. Ancak bu durumda ilişkiyi bitirme noktasında başarılı olamayabilirler. Bu durumlarda çiftler zor olan ayrılma ve boşanma süreciyle ilgili olarak çalışmak üzere çalışmak alanda bir uzman ile görüşebilir ve psikolojik destek alabilirler.

Siz de ilişkinizde bu tür problemler yaşıyorsanız randevu takvimimden size uygun saat dilimini seçerek randevu oluşturabilirsiniz.

Yazı içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yazıyı Paylaş

jetklinik whatsapp