Klinik Psikolojinin Alanları Nelerdir?


Klinik Psikolojinin Alanı Nelerdir?
25-11-2021

Klinik psikoloji bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarındaki sapmaları gözlemleyen ve müdahale yöntemleri geliştirmeye çalışan psikoloji alt alanlarından biridir. Araştırmalarının odak noktasında psikoterapi ekolleri ve ölçme değerlendirme yöntemlerinin geliştirilebilmesi yer almaktadır. Psikolojik yapılanmalar ve sorunsalların belirli kuramsal altyapılar çerçevesinde irdelenmesi ve bireylerin psikolojik iyi oluşlarında önemli olan biyolojik ve çevresel etmenlerin arasındaki ilişkilerin ortaya konabilmesini sağlamaktadır. İnsan davranışlarının üzerinde önemli olan bilinçli ve bilinçdışı süreçlerin etkilerini araştırmaktadır. Bireylerin kişilik yapılarının özellikleri, fobiler, kaygı bozuklukları, depresyon, uyum ve özgüven sorunları gibi psikolojik durumların oluşum ve gelişim mekanizmalarının araştırılmasına kadar geniş bir çalışma alanı bulunmaktadır.

Klinik Psikoloji Neyi İnceler, Çalışma Alanları Nelerdir?

Klinik Psikoloji Nedir? - YouTube

Çocuk, ergen, yetişkin ruh sağlığı, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, öğrenme bozukluğu, şizofreni, kişilik bozuklukları, duygudurum bozuklukları, alkol madde kullanımına ilişkin sorunlar, majör depresyon, post partum depresyon, ergenlik dönemine bağlı sorunlar, nöropsikolojik rahatsızlıklar, travmatik olaylar, obsesif kompulsif bozukluk, ailede iletişim problemleri, sağlık psikolojisi klinik psikolojinin incelediği konular arasındadır. Bu sorunlar bireylerin gelişimsel dönemlerinde deneyimlediği normal krizler olabileceği gibi daha uçta değerlendirilebilecek ruhsal rahatsızlıkları içerisinde barındırabilir. Klinik psikologlar özellikle hastanelerde, akademik alanlarda, aile halk sağlığı merkezlerinde, cezaevi, okul, danışmanlık merkezi gibi kurum ve kuruluşların bünyesi altında çalışmalarını sürdürebilirler.

Klinik psikologlar DSM-5 listesinde yer alan rahatsızlıklarla alakalı olarak danışanlara psikolojik danışmanlık ve terapi desteği sunarken aynı zamanda çok çeşitli gözlem ve değerlendirme yöntemlerini kullanır. Klinik değerlendirmeyi sağlıklı olarak yapabilmek adına objektif ve projektif ölçüm sağlayan zeka, kişilik, gelişim, ruhsal test ve envanter gibi araçlardan faydalanabilir. Kullandığı test ve terapi yöntemlerinin etkinliklerini değerlendirmeye yönelik araştırma faliyetlerinde bulunabilir. Kişilere özel bireysel tedavi programlarını planlar ve geliştirir ve uygular.

Klinik Psikolog ve Psikolog Farkları Nelerdir?

Psikoloji Nedir? 2022 - AZO Medya

Üniversitelerin Fen-Edebiyat fakültelerinin 4 yıllık psikoloji programlarını tamamlayan bireyler psikolog olarak tanımlanmaktadır. Klinik psikolog olabilmek için 4 yıllık psikoloji programını tamamlamanın arkasından sosyal bilimler enstitülerinin bünyesinde açılan klinik psikoloji programını tamamlaması beklenmektedir.

Klinik psikolog kişilerin duygu, düşünce ve davranış sistemlerini incelerken araştırmalardan elde ettiği sonuçları klinik alanlarla birleştirip uygular. Klinik psikoloji çeşitli araştırma yöntemlerini kullanarak bireyler hakkında bilgi toplar, problem yaşayan kişi ve gruplara bireysel ya da grup halinde müdahale çalışmalarını planlarken koruyucu ruh sağlığı etkinlikleri ile de ilgilenirler. Klinik psikoloğu bir psikologdan ve psikolojinin diğer profesyonellerden ayıran temel fark klinik yaklaşımlardaki değişikliklerdir. Klinik psikoloji diğer psikoloji alt dallarından gelen kuram ve bilgileri kullanıp harmanlayarak belirli bir bireye ve ya gruba özel hale getirerek müdahale, tedavi ve önleyici hizmetler planlamaktadır. Klinik psikoloji kullandığı araştırma ve müdahale yöntemleri bakımından psikolojiden ayrılmaktadır.

Online Klinik Psikolog Nedir? Online ortamın etkinliği normal terapiye kıyasla nasıldır?

Klinik Psikoloji Eğitimi Ve Kariyer Fırsatları

Terapi desteğinin sanal kanallar yardımı ile yürütülmesine online terapi, yürütücü kişiye ise online klinik psikolog denmektedir. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi koşulları ile beraber gün geçtikçe terapilerin sanal şekilde yürütülmesindeki artış gözle görünür biçimde artmıştır. Bu süreçte yaygın olarak kaygı bozuklukları ve obsesif kompulsif bozukluklara (OKB) yatkın bireylerin belirtilerinde de belirgin bir artış ve yaşam kalitelerinde azalma görülmektedir. Yüz yüze yapılamayan terapilerin online şekilde yürütülmesi soruna hızlı müdahale edebilme ve tedavi süreçlerinin aksamamasını sağlamaktadır. Başka bir açıdan bakılacak olunursa online terapinin yüz yüze terapiye göre daha ucuz olması danışanlarında online terapi alma tercihlerini arttırdığı görülmektedir.

Online terapilerde de yüz yüze terapi desteğinde olduğu gibi eğitim süreçlerini tamamlamış, yetkinliğini kazanmış, gerekli test ve terapi yöntemlerinin eğitim ve süpervizyon süreçlerinden geçmiş klinik psikologlar tarafından yürütülmektedir. Online terapi süreci boyunca terapi sürecini daha

Sağlıklı hale getirebilmek ve klinik değerlendirmeyi doğru yapabilmek adına psikometrik ölçüm yöntemlerinden faydalanabilir.

Online terapilerin giderek artması etkinlik sorunsalını da beraberinde getirmektedir. Bu artış ile beraber online terapinin sanal ortam yolu ile gerçekleştirilmesi nedeni ile aynı etkiyi sağlamayacağını düşünen bireylerin de sayısı artmaktadır. Yapılan araştırmalar doğrultusunda bu düşüncenin aksine kanıtlar bulunmaktadır. Online terapinin en az yüz yüze terapiler kadar etkili olabildiği ve terapatik iletişimin yüz yüze terapiler gibi kurulabildiği görülmüştür.

Uzman terapist kadrosuyla Jetklinikte online klinik psikolog ekibinden bu süreçte destek alabilir ve tedavinizin hızlı şekilde devam ettirilebilmesine destek olabilirsiniz.

Başka yazılarımıza da göz at:

Şizoid Bozukluğu ve Tedavi Yöntemleri

Duygu Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

Yazı içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yazıyı Paylaş

jetklinik whatsapp