Terapötik İlişki Nedir? Nasıl Kurulur?


Terapötik İlişki Nedir?
31-05-2022

Terapötik İlişki Nedir?

Terapötik bir ilişkinin amacı, terapide bireye hayatını daha iyi hale getirmesi için yardımcı olmaktır. Böyle bir ilişki esastır, çünkü çoğu zaman tedavi gören kişinin söz konusu konu(lar) ile ilgili samimi düşüncelerini, inançlarını ve duygularını paylaştığı ilk ortamdır. Bu sebeple terapistin, danışana rahat olabileceği, güven veren ve yargılayıcılıktan uzak bir ortam sunması oldukça önemlidir. Güven, saygı ve uyum, iyi bir terapötik ilişkinin ana bileşenleridir. Terapistler empati ve samimiyet göstermeye teşvik edilir. Diğer sosyal ilişkilerde olduğu gibi, terapötik ilişkinin de kabul edilebilir ve kabul edilemez davranışları tanımlamaya yardımcı olan sınırları vardır.

Terapötik bir ilişki kurmak, iyileşme sürecinde hayati bir adımdır ve ilişkinin verimli olması için güven çok önemlidir. Terapist arayan bir kişi, terapistinin uygun bakımı sağlama bilgisine, becerisine ve arzusuna sahip olduğuna güvenmelidir. Terapötik ilişkideki güç dengesi terapisti büyük ölçüde desteklediğinden, tedavideki bir kişi ayrıca gizli konuların gizli kalacağına ve terapistin elindeki zarar veya istismardan korunacağına güvenmelidir.

Terapötik ilişki kurulduktan sonra, terapideki bir kişi duygusal olarak açılmaya ve endişeleri hakkında daha fazla ayrıntı vermeye daha meyilli olabilir. Bu da terapistin etkilenen kişinin bakış açısını, duygularını ve güdülerini daha iyi anlamasına yardımcı olur. Durumu daha eksiksiz bir şekilde anlayan terapist, daha sonra sorunu çözmek için en uygun tedaviyi sağlayabilir ve en etkili stratejileri uygulayabilir.

Terapötik İletişim Koşulları Nelerdir?

Terapötik iletişim için bazı koşulların sağlanmış olması gerekmektedir. Terapinin yapılacağı zaman diliminin önceden belirlenmiş olması, terapi ortamının dikkat dağıtıcı ve rahatsız edici eşya ve objelerden arındırılmış olması önemlidir.

Terapi sürecinde gizlilik ilkesine özenle dikkat edilir. Terapistin danışma sürecinde danışanı ile arkadaşlık kurması ve dostane bir ilişki içerisinde olması uygun değildir. Terapistler aile bireyleri, arkadaşları ve sosyal yaşamda sıklıkla görüştüğü kişilerle terapi yapamazlar. Bu etik kurallar terapötik ilişki sürecinin sınırlarını oluşturur ve sürecin zedelenmesinin önüne geçer. Sağlıklı bir terapötik ilişki ancak güvenli bir ortam, terapi kurallarına uygun davranılması, empati kurabilme, bilgi paylaşımına açık olma, iyi bir psikopatoloji bilgisi gibi bir çok kaidenin bir araya gelmesi ile mümkün olmaktadır.

Terapötik İletişim Teknikleri Nelerdir?

Terapötik ittifakı sağlamak için; aktif dinleme, sessizlik, odaklanma, açık uçlu sorular kullanma, açıklama, keşfetme, başka sözcüklerle ifade etme, yansıtma, yeniden ifade etme, yönlendirme sağlama, özetleme, kabul etme ve kendini sunma gibi terapötik iletişim tekniklerinden terapistler yararlanmaktadır. 

Dikkatli, Aktif Dinleme

Aktif dinleme, iletişimin önemli bir parçasıdır. Dikkatli dinleme, duymaktan çok daha fazlasıdır ve dikkatli dinleme, sözcükleri dinlerken sessiz kalmaktan çok daha fazlasıdır. Aktif dikkatli dinleme pasif bir aktivite değildir; terapistin danışanın sözlerini duymasını, işlemesini ve amaçlı olarak anlamasını gerektirir.

Sessizlik

Dinlemeye benzer şekilde, sessizlik pasif bir süreçten ziyade amaçlı aktif bir süreçtir. Mesajın göndericileri ve alıcıları, alınan mesajın tam anlamını düşünmek ve üzerinde düşünmek ve gönderilen mesaja geri bildirimle nasıl yanıt vereceklerini düşünmek ve düşünmek için kısa sessizlik duraklamalarından yararlanır. Sessizlik, terapistin danışana duygularını, düşüncelerini ve inançlarını tam ve açık bir şekilde tartışması için yeterli zaman vermek istediğinde de çok yardımcı olan bir terapötik iletişim tekniğidir, ancak uzun süreli sessizlik danışan tarafından konuya ilgi eksikliği olarak yorumlanabilir. Terapistin bir kısmının sessizliği, terapötik kalabilmek için, danışanı ve terapötik terapist-danışan ilişkisini olumsuz etkilemeyecek şekilde uygun bir süre olmalıdır.

Odaklanma

Danışana odaklanmak, terapistler ve sağlık ekibinin diğer üyeleri tarafından kullanılan, danışanın önceliklerini yansıtması gereken, eldeki konulara odaklanma ve dikkat etme becerilerini kolaylaştıran terapötik bir iletişim tekniğidir.

Açık Uçlu Soruları Kullanma

Açık uçlu soru, daha önce tartışıldığı gibi, basit bir evet veya hayır yanıtından fazlasını gerektiren kapalı uçlu bir sorudan daha fazla ve daha eksiksiz bilgi ortaya çıkarır. Bu terapötik iletişim tekniği, özellikle terapist danışandan daha eksiksiz ve daha derin bilgi istediğinde ve danışanın kendi duygu ve inançlarını ifade etmesini kolaylaştırdığında yararlıdır.

Açıklama

Terapistler; eksiksiz ve doğru mesajı hatasız, önyargısız ve yanlış varsayımlar olmadan alıp yorumladığından emin olması için mesajlar genellikle danışanlarla netleştirilir ve onaylanır. Terapistin danışandan bir mesajı netleştirmesini isteyebileceği olası bir soru, "Üzgün görünüyorsun. Bunun hakkında konuşmak ister misin?" olabilir.

Tanıma, Onay ve Kabul

Danışanın ve iletişim sırasında iletilen düşüncelerinin tanınması, onaylanması ve kabul edilmesi, terapiste danışana onunla ilgilendiğinizi ve ona ve düşüncelerine saygı duyduğunu bildirme fırsatı veren terapötik iletişim teknikleri ve stratejileridir. Danışan, terapiye açık, dürüst ve herhangi bir önyargı veya yargıdan uzak olduğunu kabul etmelidir. Terapist, danışanı düşünce ve sözlerinden bağımsız olarak kabul eder.

Yüzleşme

Danışanın duygularındaki, tutumlarındaki, inançlarındaki ve davranışlarındaki tutarsızlıkların daha fazla farkına varmasına yardımcı olmak. Yalnızca güven tesis edildikten sonra kullanılmalıdır ve nazikçe, hassasiyetle yapılmalıdır: "Ne yapacağınıza zaten karar verdiğinizi söylüyorsunuz, ancak yine de seçenekleriniz hakkında çok konuşuyorsunuz."

Yazı içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yazıyı Paylaş

jetklinik whatsapp